Technická dokumentace k projektu: Výměnný reklamní systém za použití jazyka PHP a databází MySQL

MENU

 

 

banner

Technická dokumentace k projektu:

Výměnný reklamní systém Nejmedia.net

 

Na těchto stránkách jsou zveřejněny některé části z technické dokumentace pro reklamní systém Nejmedia. Tato dokumentace vznikla za účelem obhajoby maturitního projektu přibližně v únoru 2006. Dokumentace tedy popisovala verzi, která byla aktuální přibližně v období prosince 2005. Ale jelikož se systém neustále vyvíjí, upravuje, vylepšuje, rozšiřuje, hodně informací již není aktuální.

Jen pro přiblížení tehdejší verze: systém ještě podporoval universální kredity a jejich vzájemný převod mezi popunder a textovými bannery. A také bylo odměňováno zobrazování textových bannerů.

Tento web neslouží jako nápověda reklamního systému. Nápovědu systému naleznete na hlavní stránce Nejmedia - AKTUÁLNÍ nápověda systému Nejmedia. Tento web slouží spíše jako popis funkcí systému a naznačuje princip jejich řešení. Dále se tento web zaobírá problematikou internetové reklamy a některými částmi staré verze systému.

Věci jako některé citlivé nastavení systému, administrátorská práva a účty, metody odhalování podvodníků a podobně zveřejněny nebyly a ani nebudou. Z celé dokumentace byla zveřejněna asi polovina, ale ani zveřejněné části nemusí být zcela kompletní (a to i pro tehdejší verzi). Dokumentace totiž již tak přesahovala dvojnásobně doporučenou délku.

Poznámka autora: veškeré texty byly psány za účelem získání dobrého hodnocení z maturitního projektu. Nehledejte v tom, prosím, žádnou vědu. Pokud jste si díky tomuto nedbalému dokumentu o mě získali špatný obrázek, snad si Vás trochu získám výmluvou, že bych to zvládl i lépe..

PS: Získal jsem za to hodnocení "100%", ale to bylo možná tím, že porota netušila která bije :D.

A proč že jsem to zveřejnil? Asi proto, že jsem si s tím kdysi dal dost práce a podle mého názoru to nikdo jiný než já nečetl. Aneb to je tak, když komise umí ohodnotit jen to jestli je na konci řádku samohláska :D.reklama.nejmedia.net
Copyright © 2005-2006 Zdeněk Hejl